Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at Glostrup Forsyning er nødt til udføre arbejde på fjernvarmerør i vores område. Vi kan derfor forvente gravearbejde på vejen mellem rækkehusene og nr. 8.

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 20.00 afholder vi ordinær generalforsamling for Ejerlauget Stensbjerg.

Grundet omstændighederne afholdes generalforsamlingen kun elektronisk uden mulighed for fysisk fremmøde - men i stedet gennem Google Meet. Læs mere i indkaldelsen.

Indkaldelse
Budget 2021
Årsrapport 2020

Vel mødt.
Bestyrelsen