Generalforsamling 2021

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 20.00 afholder vi ordinær generalforsamling for Ejerlauget Stensbjerg.

Grundet omstændighederne afholdes generalforsamlingen kun elektronisk uden mulighed for fysisk fremmøde - men i stedet gennem Google Meet. Læs mere i indkaldelsen.

Indkaldelse
Budget 2021
Årsrapport 2020

Vel mødt.
Bestyrelsen