AFLYST pga. Corona-epidemien

Mandag den 30. marts 2020 kl. 19:30 på Nordvangskolen, Mødelokale (det ligger ved idrætshallen – der hvor man stemmer til valg)

afholder vi ordinær generalforsamling for Ejerlauget Stensbjerg.

image001jpg

Indkaldelse

Budget 2020

Årsrapport 2019


Vel mødt.

Bestyrelsen

Kære Stensbjergnitter,
 
Med det fortsatte ønske at kunne fremvise vores område i bedst mulige forfatning – samt drøftet på de seneste generalforsamlinger – har vi i bestyrelsen indgået aftale med en brolægger, som fra - på mandag den 19. november - vil starte fase 1 af udbedring af diverse lunker i vores område. I kan i det med rødt markeret i det vedhæftede kort se hvad fase 1 dækker over.
 
Vi har aftalt med brolæggerne, at de vil udføre arbejdet til mindst mulig gene for de direkte involverede beboere, hvilket vi er sikre på, at I vil støtte op omkring. Det kan dog ikke undgås at der vil være midlertidige gener forbundet med arbejdet, hvorfor vi håber, at der vil være forståelse for dette.
 
På vegne af Bestyrelsen.
 
Jan Nordhøj

image1jpg

Som mange sikkert har opdaget, så er belysningen ikke fungerende flere steder i øjeblikket. Vi har bestilt elektriker til fredag den 23. marts.