Generalforsamling 2020

AFLYST pga. Corona-epidemien

Mandag den 30. marts 2020 kl. 19:30 på Nordvangskolen, Mødelokale (det ligger ved idrætshallen – der hvor man stemmer til valg)

afholder vi ordinær generalforsamling for Ejerlauget Stensbjerg.

image001jpg

Indkaldelse

Budget 2020

Årsrapport 2019


Vel mødt.

Bestyrelsen