Generalforsamling 2024

Marts måned er det tid til generalforsamling i Ejerlauget Stensbjerg.

Generalforsamling afholdes i år

Mandag den 18. Marts 2024 kl. 19:30
Glostrup Idrætspark, Foreningslokale 2

Indkaldelse
Budgetforslag
Regnskab

Vel mødt
Bestyrelsen